| Chứng chỉ, Kinh doanh, Phong cách sống

Đoạn văn miêu tả nghề nghiệp bằng tiếng anh

istock_000053891096_large-57a52b4e5f9b58974ab12ad0

Viết một bài luận theo chủ đề là điều thường gặp ở các bạn học sinh, sinh viên. Làm thế nào để có một bài luận mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục, gây sự chú ý cho người đọc đó cần dựa vào sự khổ luyện hằng ngày của chúng ta. Hoczita sẽ cùng các bạn làm một bài luận nhỏ tiếng anh về việc miêu tả nghề nghiệp nhé.

1. Yêu cầu đề bài

Write about your first job. Answer the questions. Use when and linking words to begin with, in the end, finally, before that, after that, next,  then, before, or after.  

– Where did you work?  

– What were your duties?  

– Did you like your job? Why or why not?

– What is one memory you have from that job?

2. Phần bài luận

I am an engineer, but when I was in college, I worked in a science lab at my school. It was my first job. It was my duty to take care of the lab. To begin with, I was in charge of cleaning the equipment. In addition, I was responsible for the safety of the lab. When I cleaned the equipment, I made sure nothing was broken. In my first year there, I was not in charge of other employees. After I worked at the lab for a year, I got a promotion. I was in charge of three other people on my team. I was still in charge of keeping the lab safe, but I was also in charge of buying new equipment for the lab. It was a great job because I could work my own hours. I could go to class in the morning and work at the lab in the afternoon and evening. I liked working at the lab. My manager was really nice, and I learned a lot from the scientists who worked at the lab. I also learned a lot about how to keep people safe. It is very important now in my job as an engineer.

My favorite memory of working at the lab was the day the scientists won an award for their product. Everyone was very happy, and we had a big party.

150123172021-i-love-my-job-mug-1024x576

3. Phần bài dịch

Tôi là một kỹ sư, nhưng khi tôi lên đại học, tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm khoa học tại trường học của tôi. Đó là công việc đầu tiên của tôi. Tôi có trách nhiệm chăm sóc phòng thí nghiệm. Để bắt đầu, tôi phụ trách dọn dẹp thiết bị. Thêm vào đó, tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của phòng thí nghiệm. Khi tôi làm sạch thiết bị, tôi đã chắc chắn rằng không có gì bị vỡ. Trong năm đầu tiên tôi ở đó, tôi không phụ trách các nhân viên khác. Sau khi tôi làm việc tại phòng thí nghiệm trong một năm, tôi đã được thăng chức. Tôi đã phụ trách ba người khác trong nhóm của tôi. Tôi vẫn đảm nhiệm việc giữ phòng thí nghiệm an toàn, nhưng tôi cũng phụ trách mua thiết bị mới cho phòng thí nghiệm. Đó là một công việc tuyệt vời bởi vì tôi có thể làm việc theo giờ của mình. Tôi có thể lên lớp vào buổi sáng và làm việc tại phòng thí nghiệm vào buổi chiều và buổi tối. Tôi thích làm việc tại phòng thí nghiệm. Người quản lý của tôi thật sự rất tốt và tôi đã học được rất nhiều từ các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm. Tôi cũng đã học được rất nhiều về cách giữ an toàn cho mọi người. Điều rất quan trọng trong công việc, bây giờ tôi là một kỹ sư.

Kỷ niệm của tôi làm việc tại phòng thí nghiệm là ngày các nhà khoa học đoạt giải thưởng cho sản phẩm của họ. Mọi người đều rất hạnh phúc, và chúng tôi đã có một bữa tiệc lớn.

Hy vọng viết đoạn văn bằng tiếng anh không còn là sự khó khăn với các bạn nữa. Trong lần tới Hoczita sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những bài viết hay hơn về tiếng anh, cùng chờ và đón xem nhé! Tham gia học thử tiếng anh miễn phí tại lớp học tiếng anh trực tuyến nhiều chủ đề của Hoczita ngay các bạn ơi.

Author: Hoczita

Hoczita - "Chợ" tiếng anh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam