| Phát triển bản thân

Mạo từ trong tiếng Anh

mao-tu-trong-tieng-anh

Mạo từ là một trong những kiến thức cơ bản nhất mà mỗi người học tiếng Anh cần phải nắm rõ. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ cách sử dụng đúng mạo từ. Trong bài viết này Hoczita sẽ nói chi tiết và cụ thể hơn về mạo từ cũng như cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh để bạn không bao giờ sử dụng sai mạo từ nữa.

1. Mạo từ là gì?

Mạo từ là những từ đứng trước danh từ nhằm cho biết danh từ đó nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Mạo từ không phải một loại từ riêng biệt, chúng có thể được xem là một bộ phận của tính từ dùng bổ nghĩa cho danh từ .

2. Phân loại mạo từ trong tiếng anh

Mạo từ trong tiếng anh gồm 2 loại:

  • Mạo từ xác định (Denfinite article) “The” dùng để chỉ đối tượng  xác định .
  • Mạo từ không xác định (Indefinite article) “A/An” được dùng nói  đến một đối tượng chưa xác định được.

2.1 Sử dụng mạo từ xác định

Mạo từ xác định “the” được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Sự vật, sự việc kể đến hai lần

VD1: I live in a house. The house is very big.

VD2: He has two children: a daughter and a son. The daughter is a pupil. The son is very small.

– Chỉ các yếu tố duy nhất: the sun, the earth, the moon, the sea…

– Đứng trước tính từ:

VD3:

The poor: những người nghèo

The young: những người trẻ tuổi

The old : những người già

The rich: những người giàu có

– Trước từ chỉ tên riêng

VD4: the Nile, the Bach Dang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the Buc Tuong….

– Trước tên quốc Gia: the Chinese , the Vietnamese, ……..

– Trước tên của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States the Asian.

2.2 Sử dụng mạo từ không xác định

Mạo từ A/An được sử dụng trong những trường hợp sau:

– Trước sự vật, sự việc được kể đến lần đầu tiên.

VD5: I live in a house near a bank.

VD6: He has two children: a son and a daughter.

– Chỉ nghề nghiệp:

VD7: I’m a teacher

VD8: My brother is an engineer

– Các từ/ cụm từ chỉ lượng: a pair of/ a thousand/ a little/ a few…

– Dùng trong câu cảm thán: “What a + noun”

VD9: What a beautiful girl!

VD10: What a big rain!

– Có nghĩa là “một” : There is a pen on the table.

Lưu ý: Mạo từ “A” đứng trước những danh từ bắt đầu bằng các phụ âm, mạo từ “An” trước những danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm (a,e,i,o,u).

3. Những trường hợp trường hợp không dùng mạo từ

– Trước danh từ đếm được, danh từ không đếm:

VD11: Books are good friends.

VD12: Milk is good for you.

– Trước một số danh từ chỉ tên nước, nhà ga, sân bay, đường phố, thị xã, ngôn ngữ.

VD13: China is a large country.

VD14: I live in Ho Chi Minh city.

VD15: My house is in Doi Can street.

VD16: They live near  Noi Bai airport.

Nguồn: Real English

Author: Hoczita

Hoczita - "Chợ" tiếng anh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *