| Chứng chỉ

TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC BÀI THI IETLS

IELTS (International English Language Testing System) là bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực tiếng anh được điều hành bởi tổ chức ESOL của Đại Học Cambridge, Hội đồng anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc ra đời từ năm 1989. IELTS được các tổ chức giáo dục và tổ chức …