| Phát triển bản thân

Cách sử dụng các từ other, others, another, the other và the others

Bạn có bao giờ bị rối về cách sử dụng các từ other, others, another the other và the others chưa? Tuy cùng nghĩa nhưng cấu trúc ngữ pháp lại hoàn toàn khác nhau, dẫn đến ta cứ bị lẫn lộn qua lại giữa các từ, dần dần chúng ta sợ khi phải đối mặt với …