| Phát triển bản thân

Phân biệt các loại lượng từ trong tiếng Anh và cách sử dụng

Lượng từ hay còn được hiểu là những từ chỉ số lượng là một trong số những loại từ được sử dụng rất thường xuyên trong tiếng Anh. Tuy nhiên có rất nhiều loại lượng từ và mỗi loại lại có cách sử dụng khác nhau. Trong bài này Hoczita sẽ giúp bạn phân biệt …